BIM integratie verkleint het risico op faalkosten

BIM (Building Information Modeling) maakt het mogelijk dat alle partijen die bij een bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde gegevens vanuit één digitaal (3D) model. Met onze BIM koppeling kunt u in onze ERP software rechtstreeks werken met actuele data voor o.a. uw kostprijsberekening, calculatie, logistiek, inkoop, projectplanning, service en onderhoud van installaties en objecten. Wijzigingen kunnen eenvoudig verwerkt en doorberekend worden waardoor het risico op faalkosten drastisch verkleint.
Meer info over Syntess Atrium

BIM staat voor Building Information Modeling en is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. De grondgedachte van de BIM methode is het optimaliseren van de samenwerking tussen alle betrokken projectpartners in verschillende fasen van een bouwproces. Dus van het eerste ontwerp, de realisatie van het gebouw, het beheer (service en onderhoud) tot de sloop van het gebouw. De methode zorgt ervoor dat alle relevante informatie gedurende het hele proces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in één digitale (3D) bouwtekening. De samenwerking wordt hierdoor geoptimaliseerd en onnodige kosten worden voorkomen.


BIM geïntegreerd in onze ERP software Alle betrokken partijen leveren, verkrijgen en bewerken hun data in het informatiemodel en werken zodoende met dezelfde gegevens. Het vervolgproces, de uitvoering, vindt plaats in de ERP pakketten van de uitvoerende partijen zoals bouwbedrijven, installateurs en andere betrokken project- en servicegerichte bedrijven. Zo maakt Syntess Software de integratie tussen ERP en BIM mogelijk.
De voordelen van BIM integratie in Syntess Atrium
  • Data rechtstreeks vanuit het BIM model in Syntess Atrium.
  • Altijd werken met actuele data voor calculatie en werkvoorbereiding.
  • BIM data als uitgangspunt voor uw serviceadministratie.
  • Alle betrokken partijen werken met dezelfde gegevens. 
  • Voor het optimaliseren van de samenwerking.
  • Werken met  BIM data verkleint de kans op faalkosten.
  • U haalt meer opdrachten binnen omdat u BIM-proof kunt werken.
BIM integratie met ERP software
BIM integratie in ERP systeem Syntess Atrium
Projectdata rechtstreeks vanuit BIM inlezen in Atrium

Via BIM-import wordt de gemoduleerde data rechtstreeks vanuit het BIM model in de calculatie of werkvoorbereiding van Syntess Atrium gelezen. De tekensymbolen worden van een artikelnummer voorzien zodat kostprijsberekening respectievelijk materiaalplanning mogelijk wordt. Het ander voordeel van BIM integratie in Syntess Atrium is de bewerkingstijd. Aan elk tarief kan een tijdsnorm gekoppeld zijn waardoor de totale behoefte aan projecturen ter realisatie in beeld komt. De verdere calculatie of het logistieke proces na de werkvoorbereiding vindt plaats binnen de ERP software Syntess Atrium. Materialen worden uitgetrokken en afgesproken wordt wanneer deze geleverd wordt door de diverse leveranciers. Via Projectplanning is er inzicht in de tijd tussen de beschikbare capaciteit en de behoefte aan projecturen. Vanuit projectplanning stuurt u uw vaklieden aan en start de uitvoering van het project. Na boeking van deze kosten op de projecten ontstaat zodoende een nacalculatie. 

BIM als startpunt voor effectief service en onderhoud

De integratie tussen onze ERP software en het BIM model gaat verder dan de uitvoering van het bouwproces. Ook voor het facilitaire proces van service en onderhoud kan het model als startpunt dienen. De objecten- en installatiegegevens worden vanuit BIM ingelezen in de serviceadministratie van Syntess Atrium. Vervolgens wordt deze data in Syntess Atrium verrijkt met de afgesproken contractafspraken wat betreft contractprijs en service interval. Resultaat is een ingevulde serviceadministratie waarmee het onderhoud georganiseerd kan worden. Voor middellange en langere termijn komt deze data terug in een meerjarenonderhoudplan, hetgeen uw opdrachtgevers een drievoudig inzicht oplevert. Drievoudig want MJOP in Syntess Atrium levert inzicht in toekomstige onderhoudskosten (prognose), inzicht in planning (verleden, heden en toekomst) en inzicht in de kwaliteit van de installaties op.

 
Contact met Syntess Software

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op
Onze ambitie Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.

Zaken doen met een betrouwbare organisatie, waar veiligheid en integriteit van data voorop staat.