Image
Deel deze
pagina

Het productschema van Syntess Atrium

Onderdelen van Syntess Atrium in een overzicht gepresenteerd

Onderstaand schema geeft weer welke functiegroepen zijn opgenomen in het totaalpakket. Per functiegroep kunnen er nog opties worden toegevoegd. Functiegroepen zijn vrij samen te stellen mits ze een logische eenheid vormen. De afhandeling van handelsgerichte activiteiten, projecten en service & onderhoud vinden op dezelfde wijze plaats. De handelsgerichte functiegroep is bedoeld voor bedrijven die naast project- en servicegerichte activiteiten ook nog handelsgerichte transacties hebben.

Artikelen

Het beheren en onderhouden van uw digitale artikelbestand. Op het basispakket  zijn de volgende uitbreidingen mogelijk:

•    Recepten
•    Serieartikelen
•    Inlezen 2BA
•    Artikelconversies per leverancier

Stamgegevens
Het basispakket van Syntess Atrium is bedoeld voor kantoorwerkzaamheden. Deze basis bestaat allereerst uit de drie peilers waarop de administratie gevestigd is, te weten Relaties, Artikelen en Medewerkers.

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Taalcodes

 • Vreemde valuta
 • Koppeling Postcodetabel
 • Verkoopcondities

 • Documentautorisatie

 • Netwerken

 • Verzend-/afdrukserver

 • SMS-server

 • Inlezen barcodes

 • Brieven

 • Mailing
Relaties
Relatiebeheer is een belangrijke basis van het product Syntess Atrium.
Dossier

Syntess Atrium biedt u diverse vormen of mogelijkheden van dossiervorming. Dit zijn:

•    Klantportal
•    Relatiedossier
•    Extern documentenbeheer
•    Verzendserver
•    Personeelsdossier


Projecten

Het voeren van een projectenadministratie. De projectenadministratie is eventueel uit te breiden met:

•    Bouwfases
•    Kwaliteitssysteem
•    Projectmagazijnen


Handel

Voor installerende bedrijven met een winkel of handelsactiviteiten biedt Syntess Atrium een handelsmodule. Dit is eventueel uit te breiden met:

•    Orders
•    Importeren orders
•    Kassa-integratiesysteem

Service

Voor periodiek terugkerend werk heeft Syntess Atrium de serviceadministratie. Hierop zijn de volgende uitbreidingen mogelijk:

•    Serviceadministratie
•    Borg-installaties
•    F-gas installaties

Calculeren

Een calculatiepakket waarmee u via verschillende rekenmethoden uw inkoopprijs of de aanbiedingsprijs kunt uitrekenen. Desgewenst kunt u de calculatie uitbreiden met:

•    Bewerkingstijden

CAD
De mogelijkheid om materiaallijsten uit CAD tekeningen te importeren in uw calculatie.
Materieel
Met deze module kunt u uw materieel registeren en uitgeven/retour ontvangen.
Begroten

Het uittrekken en afroepen van het benodigde materiaal kunt u zien als een aparte schakel in de logistieke uitvoering van projectmatig werk. Eventueel uit te breiden met:

•    Leverancieroffertes

Offreren

Voor het maken van offertes en het beheren van uw uitstaande offertes. Dit is eventueel uit te breiden met:

•    Brieven
•    Mailing

Plannen

Hoe stemt u het aangeboden werk en uw mensen op elkaar af. Hiervoor biedt Syntess Atrium Enterprise de volgende producten:

•    Werkbonnen
•    Import werkbonnen
•    Koppeling C-track
•    Koppeling Track & Trace
•    Uren
•    Planscherm

Reserveren
Het reserveren van materiaal in het magazijn (magazijnen) ter uitvoering van uw project.
Bestellen

Het bestellen en ontvangen van artikelen.

•    Barcodes inlezen

Factureren

Het maken van een verkoopfactuur is basisfunctionaliteit. Uitbreidingsproducten hierop zijn:

•    Importeren verkoopfacturen
•    Klantrekening
•    Aanmaningen
•    G-rekening
•    Betalingscondities
•    Incassolijst
•    Kredietlimiet

Werkvloer

Software voor uw monteurs om hun administratie te vereenvoudigen. Dit zijn:

•    Webwerkbon
•    Weburen
•    Mobiele Werkbon
•    Mobiele Checklisten
•    Mobiel Indirecte uren

Magazijn

Het uitvoeren van magazijnbeheer over 1 of meerdere magazijnen. Hieronder vallen de volgende producten:

•    Projectmagazijnen
•    Centraal magazijn
•    Inlezen barcodes

Crediteuren

De mogelijkheid voor het inboeken en verwerken van uw inkoopnota’s (al dan niet ontstaan als gevolg van eerdere bestellingen). Uitbreidingsproducten hierop zijn:

•    Inlezen inkoopfacturen
•    Periodieke betalingen

Financien

Het financiële pakket van Syntess Atrium voor de standaard financiële administratie. Uitbreidingsproducten hierop zijn:

•    Inlezen loonjournaalposten
•    Afschrijvingen
•    Budgetteren
•    Auditfile
•    Intercompany
•    Projectjournalisering

Grootboek
Projectjournalisering om te komen tot een intracomptabele financiële administratie (hoofd- en subadministratie integraal).
Projecthistorie
Een uitgebreide projecthistorie te raadplegen via het projectendossier van uw projectadministratie.
Kantoor

In de kantoorapplicatie kunt u uw kantoorwerkzaamheden indelen. Dit zijn:

•    Acties
•    Klachtenregistratie
•    Brieven
•    Mailing
•    Koppeling MS-Word
•    Koppeling OpenOffice Writer

Dashboard
Zelf uw eigen kengetallen maken en presenteren in één of meerdere dashboardschermen.
Rapportage

Een goede rapportage is essentieel, maar kan uit meerdere vormen bestaan. Syntess Atrium biedt de volgende mogelijkheden:

•    Dashboard
•    Rapportage (basis)

Dit onderdeel is niet beschikbaar op smartphones
Hoe werken wij? U heeft één aanspreekpunt. Syntess Software. Demonstraties vinden plaats bij u op kantoor door een gecertificeerde medewerker en de uitkomst wordt vertaald naar een offerte. Bij ingebruikneming van het pakket volgt een stappenplan en wordt u ondersteund door een eigen gecertificeerde consultant uit uw regio. Voor de nazorg zit een team klaar met gecertificeerde medewerkers. Zij vormen ons helpdeskteam.

We presenteren onze software altijd persoonlijk

We presenteren onze software altijd persoonlijk. Al onze medewerkers kennen uw branche en zijn gecertificeerd voor een grondige kennis van onze producten. Ons doel is om uw wensen in kaart te brengen en te demonstreren hoe deze met onze producten kunnen worden ingevuld.

Vraag een demonstratie aan
Contact met Syntess

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Onze contactgegevens zijn:

Spijksedijk 16a 
4207 GN Gorinchem
088 - 40 80 410
verkoop@syntess.nl

Neem contact met mij op
Onze ambitie

Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.