Software voor het Koeltechnisch bedrijf

Het koeltechnisch dossier als middelpunt!

Ondanks de specifieke kenmerken past het bijhouden van een koudemiddelenadministratie uitstekend in de algemene registratie van installaties onder service en onderhoud. Via de extra tabbladen Koeling en PED worden de specifieke gegevens van dit soort installaties vastgelegd. Het voordeel hiervan is één algemene aanpak van registratie van installaties en uitvoering van service & onderhoud, waarbij de specifieke kenmerken niet verloren gaan. Het product “Koeltechnisch dossier” is een uitbreiding op de serviceadministratie van Syntess Atrium. 
Syntess Software | F-gassen registratie
F-gassen registratie
Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen - zoals CFK’s , HCFK’s en HFK’s, ook wel F-gassen genoemd - is een zeer actueel thema dat in het middelpunt staat van een brede en internationaal gevoerde maatschappelijke discussie in relatie tot het milieu en ons klimaat. Om die reden is het gecertificeerde koeltechnisch bedrijf verplicht om een registratie te voeren van afgetapte en bijgevulde F-gassen. Syntess Atrium biedt een complete softwareoplossing om aan deze richtlijnen te voldoen. De F-gassenmodule maakt integraal onderdeel uit van alle processen die binnen Syntess Atrium gebruikt worden. Leestip: Nieuwe schermen F-gassen
Syntess Software | Checklisten
Checklisten
Een specifiek vakgebied van koeltechnische bedrijven betreft het onderhouden van installaties die F-gassen bevatten. Een belangrijk onderdeel hierbij vormt onze digitale werkbon. Deze stuurt een monteur aan en laat hem over alle relevante informatie beschikken. Het invullen van checklisten behoort tot de mogelijkheden. De monteur kan digitaal op zijn device (iPad) een lijst afvinken met punten die gecheckt moeten worden. Deze checklist wordt na afhandeling werkbon direct terug ingelezen in Syntess Atrium, zodat de uitgevoerde werkzaamheden vastliggen en voldaan wordt aan de geldende richtlijnen. Het Koeltechnisch dossier binnen Syntess Atrium bevat alle relevante informatie van de betreffende installaties.

We presenteren onze software altijd persoonlijk

Syntess Atrium is ontwikkeld voor project- en servicegerichte bedrijven met monteurs of vaklieden in dienst. U merkt dit doordat er termen gebruikt worden uit de dagelijkse praktijk. Het pakket spreekt de taal van uw medewerkers.  
De fundering van Syntess Atrium
De fundering van Syntess Atrium ligt verankerd in de gekozen uitgangspunten. Projecten- en serviceadministratie moesten geïntegreerd werken. De dagelijkse praktijk staat centraal, de financiële verslaglegging is een logisch gevolg hiervan. Eén pakket met dezelfde werkwijze in alle onderdelen. Eén database die alles beheert en kan rapporteren. Standaard software dat voelt als maatwerk. Eén aanspreekpunt voor alles, geen dealernetwerk. Eigen webapplicaties voor tal van toepassingen.
 
Hoe werken wij?
U heeft één aanspreekpunt. Syntess Software. Demonstraties vinden plaats bij u op kantoor door een gecertificeerde medewerker en de uitkomst wordt vertaald naar een offerte. Bij ingebruikneming van het pakket volgt een stappenplan en wordt u ondersteund door een eigen gecertificeerde consultant uit uw regio. Voor de nazorg zit een team klaar met gecertificeerde medewerkers. Zij vormen ons helpdeskteam.  
Contact met Syntess Software

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op
Onze ambitie Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.

Zaken doen met een betrouwbare organisatie, waar veiligheid en integriteit van data voorop staat.