Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen
Image
Deel deze
pagina

Syntess Software Privacy Verklaring

Syntess Software (hierna te noemen Syntess Software) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Syntess Software houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Syntess Software, Gouwepoort 2, 4301 RZ Zierikzee. 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Syntess Software gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Syntess Software. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses.
Syntess Software gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Syntess Software, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld echter nooit zonder uw expliciete toestemming.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Syntess Software. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Syntess Software.

Afmelden

Syntess Software houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Syntess Software geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij marketing@syntess.nl of schriftelijk bij Syntess Software, Gouwepoort 2, 4301 RZ Zierikzee.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Syntess Software over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Syntess Software, Gouwepoort 2, 4301 RZ Zierikzee. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Syntess Software met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Syntess Software worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Syntess Software haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Syntess Software ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden gekoppeld aan identificeerbare informatie. Deze informatie wordt alleen toegepast voor eigen gebruik door Syntess en niet zonder uw expliciete toestemming doorverkocht aan derden.

Syntess Software en andere websites

Op de sites van Syntess Software treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Syntess Software kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Syntess Software behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Syntess Software.

Contact met Syntess

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Onze contactgegevens zijn:

Spijksedijk 16a 
4207 GN Gorinchem
088 - 40 80 410
verkoop@syntess.nl

Neem contact met mij op
Onze ambitie

Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.