Image
Deel deze
pagina

De energietransitie: de zoveelste uitdaging voor de technisch dienstverlener

Bent u er al klaar voor?

De energietransitie en al het werk dat hierbij komt kijken, maakt efficiënt geautomatiseerde bedrijfsprocessen noodzakelijker dan ooit. Met drukke jaren voor de boeg waarin het nijpende tekort aan vakmensen zal aanhouden, is nú het moment om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.

Een verandering in denken en doen

In haar “Energiestrategie Drechtsteden energieneutraal 2050” (september 2017) heeft de regio Drechtsteden een duidelijke visie op de toekomst van haar energievoorzieningen uiteengezet. Doel is dat de gemeente Zwijndrecht in 2050 een energieneutrale gemeente wil zijn. Afspraak in de regio Drechtsteden is dat dit doel voor de gebouwde omgeving al in 2035 gehaald wordt. Het uitgangspunt daarbij is stoppen met fossiele energie, zoals het gefaseerd losgaan van aardgas. Bovenstaande is zomaar één van de vele voorbeelden van energietransitie die in Nederland plaatsvindt. Een verandering in denken en doen op de manier waarop we met energie omgaan. Van opwekking tot en met verbruik. Echter, wat verstaan we hierbij nu onder dat begrip “energietransitie”? Dit is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie over te stappen. De energietransitie is dus een wereldwijd handelen met directe implicaties voor de technisch dienstverleners in Nederland.

 

Een verandering van deze omvang schept
naast allerlei uitdagingen natuurlijk
ook nieuwe kansen. 

 

De energietransitie voor de installateur

Een verandering van deze omvang schept, naast allerlei uitdagingen, natuurlijk ook nieuwe kansen. Zo heeft de W-installateur van oudsher een rol gespeeld in de verwarming van bedrijven en particuliere huishoudens. Dit is en blijft zo, maar de middelen en methoden veranderen. CV-installaties leveren steeds meer terrein in ten gunste van duurzame alternatieven of hybride installaties. Dit vergt een andere opstelling, maar ook andere kennis, kunde en vaardigheden van uw personeel. De energietransitie heeft dus niet alleen betrekking op artikelen, maar ook op het werk dat u als installateur uitvoert en de manier waarop u het uitvoert. In een tijd waarin monteurs en vaklieden steeds meer een schaars goed beginnen te worden, vormt dit de zoveelste uitdaging voor het installatiebedrijf. Hoe gaat u met deze ontwikkelingen om? Door nu te investeren in de langere termijn van uw organisatie en zorgvuldig aandacht te besteden aan het stroomlijnen van uw interne processen kunt u hierin een slag slaan. Met de juiste voorbereiding zijn al deze uitdagingen namelijk optimaal als kansen te benutten. Kansen die concurrerende bedrijven wellicht laten varen.

Voorbereiden op de toekomst

In hoeverre is de gemiddelde installateur nu al bezig met de energietransitie? Om hier een beeld van te vormen hebben we in februari deze vraag voorgelegd aan installatiebedrijven. Uit deze poll bleek dat 44% van de ondervraagde installateurs momenteel voorbereidingen treft of al goed voorbereid is op de implicaties van de energietransitie. De urgentie om in te grijpen, neemt sterk toe voor de 28% die de uitdagingen wel onderschrijven, maar hier nog niet actief mee bezig zijn.

Geïntegreerde praktijksoftware

Hoe kunt u een slag slaan om uw bedrijfsprocessen nog beter te stroomlijnen? In onze visie maakt geïntegreerde praktijksoftware hier het verschil en onderscheid. De hedendaagse werkdruk en uitdaging leidt tot een noodzaak om uw bedrijfsprocessen verder te digitaliseren en te integreren. Vaak zijn verdere digitalisering en integratie van uw bedrijfsprocessen nog twee losstaande aspecten van de automatisering. Met specifieke software worden delen van het bedrijfsproces succesvol geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Echter, vaak blijkt dat een andere afdeling qua automatisering hier weer niet op aansluit zodat er tijd verloren gaat met het overnemen of koppelen van gegevens. Zonde, want met een geïntegreerd softwarepakket kan dit voorkomen worden. In het interview met Voskamp wordt de integrale opzet van Syntess Atrium geroemd als belangrijke voorwaarde voor het goed inrichten van werkafspraken en werkprocessen.

 

Syntess Atrium sluit aan op de specifieke informatie waar deze energietransitie om vraagt. 

 

Geïntegreerde software is één kant, maar anderzijds dient software ten dienste te staan van de praktijk die het moet ondersteunen. Wat hieraan bijdraagt is software die ontwikkeld en ontstaan is vanuit uw praktijk. Syntess Atrium kan u hierbij ondersteunen, doordat onze branchesoftware aansluit op de specifieke informatie waar deze energietransitie om vraagt.

Zonne-energie en Syntess Atrium

Warmtepompen en zonne-energie zijn als installatietype aanwezig. Om meer aan te sluiten bij wat zonnepanelen op basis over meerdere jaren precies opleveren is aanvullende functionaliteit geïmplementeerd in de vorm van kW-productie. Hierin wordt voor een aantal jaren de vooraf ingeschatte en daadwerkelijk gerealiseerde opbrengst van zonnepanelen vastgelegd. Hiermee kunt u aansluiten bij de vraag om informatie van opdrachtgevers met prestatiecontracten. De geleverde opbrengst van zonne-energie kan bovendien verwerkt worden in onze MJOP-oplossing, zodat van een zonne-energie installatie over meerdere jaren de kosten, maar ook de opbrengsten zichtbaar worden. Een mooi voorbeeld van integratie en samenwerking tussen verschillende modules van één softwarepakket: Syntess Atrium.


Meer informatie

Download voor meer informatie over Syntess Atrium of onze cloudoplossingen onze productbrochure of vraag geheel vrijblijvend een demonstratie aan. Onze medewerkers brengen graag uw wensen en werkprocessen in kaart om te demonstreren hoe deze met onze producten kunnen worden ingevuld.


Publicatiedatum 19 maart 2019
De voordelen van een totaalleverancier

Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief van Syntess Software. U ontvangt dan maximaal twee keer per maand ons e-Synformatief met daarin het allerlaatste nieuws.

Let op: Voor klanten hebben we ook een aparte e-Nieuwsbrief met meer specifieke informatie over onze producten. Als klant kunt u zich hiervoor aanmelden via Mijn Syntess.

Schrijf u nu in
Contact met Syntess Software

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op
Onze ambitie Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.

Zaken doen met een betrouwbare organisatie, waar veiligheid en integriteit van data voorop staat.