Image
Deel deze
pagina

Nieuwe schermen F-gassen

F-gassenadministratie uitgebreid met twee nieuwe raadpleegschermen

Het Syntess-product F-gassen administratie is vanaf versie 5.3 uitgebreid met twee nieuwe schermen: “Koudemiddelen Balans” en “Koudemiddelen Registratie”. Bij de totstandkoming van deze schermen hebben we de BRL 100 versie 1.2 van mei 2017 als uitgangspunt genomen en heeft Syntess Software bij vragen het NVKL geraadpleegd.

Tot op heden zaten deze twee verplichte rapportages, waar de controlerende instanties om vragen, al in Syntess Atrium, echter als rapportage. Deze waren vanuit de Syntess Lay-outbibliotheek als kant-en-klare rapporten te downloaden. Nu zijn deze rapportages als twee raadpleegschermen opgenomen onder de menukeuze Voorraad van de module Logistiek. Eerder zijn de cilinders voor koudemiddelen al verhuisd van de module Stamgegevens naar de module Voorraad. Zo staan nu alle praktische modules van de koudemiddelenadministratie centraal bij elkaar als onderdeel van de module Voorraad. Zie als voorbeeld de module Voorraad inclusief de extra menukeuzes van het product F-gassen administratie.

Figuur 1: Voorbeeld module Voorraad inclusief de onderdelen van de Koudemiddelenadministratie.

Scherm Koudemiddelen Balans

Het scherm Raadplegen KMB is een weergave van de koudemiddelenbalans met diverse filtervelden. Per selectie of meerdere selecties van een mutatietype worden de koudemiddelen mutaties opgehaald en weergegeven. Zie ook het resultaat van dit scherm in de volgende afbeelding.

Figuur 2: Voorbeeld scherm Koudemiddelen Balans

Via de overige functie 'Standaard rapport Koudemiddelenbalans’ wordt het rapport 'Koudemiddelenbalans' getoond volgens de wettelijke regelgeving. Via de rapportgenerator is het mogelijk om een eigen rapport te maken met de gegevensverzamelingen Koudemiddelenbalans en Koudemiddelenbalans Mutatieregels.

De rubrieken die getoond worden in de Koudemiddelenbalans zijn gekoppeld aan de mutatietypes van de F-gas mutatiesoorten. Speciaal hiervoor is de nieuwe mutatiesoort “Doorverkocht” toegevoegd. De NVKL definieert doorverkoop als alle verkopen F-gas aan derden (of verkoop zonder koppeling met een installatie).

Merk op: Indien u gebruik wilt maken van “Doorverkoop”, dient u onder Stamgegevens, F-gassen, F-gasmutatiesoorten zelf een nieuwe F-gas mutatiesoort van het mutatietype Doorverkoop aan te maken.

Onder het tweede tabblad "Koudemiddelenbalans mutatieregels" zijn de mutaties zichtbaar van koudemiddelen van de gekozen rubriek van de koudemiddelenbalans. Dit tabblad toont uit welke mutaties het saldo op de koudemiddelenbalans is opgebouwd. Via de rapportgenerator zijn deze mutaties ook af te drukken.

Scherm Koudemiddelen Registratie

Dit scherm geeft een overzicht of registratie weer van koudemiddelen per installatie over de gefilterde periode. Een voorbeeld van dit scherm staat hieronder weergegeven.

Figuur 2: Voorbeeld scherm Koudemiddelen Balans

Via de overige functie 'Standaard rapport Koudemiddelen Registratie’ wordt het rapport 'Koudemiddelen Registratie per installatie' getoond volgens de wettelijke regelgeving. Via de rapportgenerator is het mogelijk om een eigen rapport te maken met de gegevensverzameling 'Koudemiddelen Registratie per installatie'.

De kolom ‘Type (IPCC-sector)’ wordt bepaald door de ingevoerde IPCC-sector op de betreffende installatie in het gelijknamige veld op het tabblad Koeling. De nominale vulling en het koudemiddel worden ook bepaald aan de hand van de waarden die op het tabblad Koeling van de betreffende installatie zijn ingevoerd.

We verwachten dat u als koeltechnisch installateur met deze nieuwe raadpleegschermen uw controlerende instantie beter kunt bedienen. Wilt u meer weten over de Koudemiddelenadministratie in Syntess Atrium en deze nieuwe schermen, dan raden wij u de gelijknamige klanttraining aan. Op Mijn Syntess, rubriek Trainingen ziet u deze training terug en kunt u zich aanmelden door op de betreffende datum te klikken. Het aanmeldingsformulier voor deze training op de geselecteerde datum verschijnt dan direct.

Publicatiedatum 19 september 2018
Voordelen van een totaalleverancier

Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief van Syntess Software. U ontvangt dan maximaal twee keer per maand ons e-Synformatief met daarin het allerlaatste nieuws.

Let op: Voor klanten hebben we ook een aparte e-Nieuwsbrief met meer specifieke informatie over onze producten. Als klant kunt u zich hiervoor aanmelden via Mijn Syntess.

Schrijf u nu in
Contact met Syntess Software

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op
Onze ambitie Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.

Zaken doen met een betrouwbare organisatie, waar veiligheid en integriteit van data voorop staat.