Image
Deel deze
pagina

Wat is BIM en de integratie met Syntess Atrium

BIM? Wat is dat en wat kunt u in Syntess Atrium hiermee?

Als installatiebedrijf hoort u over of heeft u mogelijk te maken met BIM. Wat is dat en wat kunt u in Syntess Atrium hiermee? Als eerste een korte introductie van BIM, ontleent aan het Nationaal BIM platform (www.hetnationaalbimplatform.nl).

Wat is BIM?

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) door diverse disciplines in de bouwsector integraal wordt samengewerkt. Een BIM-model is te zien als een gedeelde kennisbron (of bestand) met informatie over een gebouw dat dient als basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw. Iedere partij heeft toegang tot het BIM, haalt hier informatie uit, bewerkt deze voor eigen doeleinden en stopt eventueel weer informatie terug in het BIM.

Het 6D model van BIM

Het komt hierop neer dat we vanuit het BIM dus informatie kunnen inlezen om te bewerken in Syntess Atrium. In het BIM-proces kunnen we verschillende fases onderscheiden, aangeduid met een cijfer en de letter “D”. In de “traditionele” bouwwereld staat 2D voor de platte tekening gemaakt met een CAD-systeem die de coördinaten x en y gebruikt. Door hier de factor diepte aan toe te voegen ontstaan 3D tekeningen. Deze dimensie wordt met name gebruikt voor het coördineren en visualiseren van details op de werktekeningen. Clashes tussen verschillende werkdisciplines worden op deze wijze beter inzichtelijk waardoor faalkosten teruggebracht kunnen worden. In 4D wordt het planproces van uitvoering gekoppeld aan het 3D-model waarbij 5D als doel heeft om de kosten van het bouwproces inzichtelijk te maken. 6D slaat dan tenslotte op het gebouwenbeheer na oplevering. Vertalen we deze D-fases naar Syntess Atrium dan levert dit het onderstaande plaatje op.

Het 6D model in Syntess Atrium

In de vertaling van het BIM-proces naar Syntess Atrium vallen de fases 2D en 3D buiten het bereik. Deze fases worden in een tekenpakket uitgewerkt en zijn daarom grijs van kleur in deze afbeelding. Syntess Atrium komt dus vanaf 4D pas in beeld.

Vanuit het BIM-model kunnen we de gebruikte CAD-symbolen importeren en koppelen aan handelsartikelen of tarieven in Syntess Atrium. Deze koppeling is eenmalig en wordt bij iedere import opnieuw toegepast. Desgewenst kunt u in Syntess Atrium de CAD-symbolen ook verrijken met tijdsnormen, bewerkingstijden, recepten en servicecontracten aan deze CAD-symbolen.

 • Calculatie
  Na import van de BIM-data ontstaat zeer snel een calculatie met materiaal en arbeid. Vanuit deze calculatie kunnen we hiervan een offerte uitbrengen. De calculatie kan vervolgens in de Werkvoorbereiding gebruikt worden voor de planning van materiaal en arbeid of kan ingelezen worden in de projectbudgetten om de bouwkosten tijdens het bouwproces te bewaken.

 • Werkvoorbereiding
  In Syntess Atrium gebruiken we hiervoor de module Werkvoorbereiding en Projectplanning om de logistiek van de projectuitvoering van materiaal en mensen te plannen. Door de import van BIM-data ontstaat er snel een werkvoorbereiding waarin u kunt begroten en plannen.

 • Service en onderhoud
  Na oplevering gebruiken we tot slot de informatie uit het BIM model om het object en de installaties t.b.v. de service-administratie in Syntess Atrium aan te maken en uit te breiden met apparaat- en contractgegevens.

 • MJOP
  De kroon op het werk is vervolgens MJOP waarmee gebouwenbeheer voor langere termijn inzichtelijk gemaakt kan worden.

Met dit artikel hebben we de informatie zoals vastgelegd in het BIM model via verschillende D-fases verbonden aan Syntess Atrium, waarbij we zien dat deze verbintenis in Syntess Atrium de informatie uit beide werelden gebruikt, verrijkt en zodoende versterkt.

BIM integratie verkleint het risico op faalkosten

Alle betrokken partijen leveren, verkrijgen en bewerken hun data in het informatiemodel en werken zodoende met dezelfde gegevens. Het vervolgproces, de uitvoering, vindt plaats in de ERP pakketten van de uitvoerende partijen zoals bouwbedrijven, installateurs en andere betrokken project- en servicegerichte bedrijven. Zo maakt Syntess Software de integratie tussen ERP en BIM mogelijk.

Publicatiedatum 4 juli 2017

Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief van Syntess Software. U ontvangt dan maximaal twee keer per maand ons e-Synformatief met daarin het allerlaatste nieuws.

Let op: Voor klanten hebben we ook een aparte e-Nieuwsbrief met meer specifieke informatie over onze producten. Als klant kunt u zich hiervoor aanmelden via Mijn Syntess.

Schrijf u nu in
Contact met Syntess Software

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op
Onze ambitie Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.

Zaken doen met een betrouwbare organisatie, waar veiligheid en integriteit van data voorop staat.